„ 1.ples vznikol za vlády francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV ...  význam sa zachoval dodnes. „


    V období plesov a bálov Vám ponúkam hudobnú produkciu so širokým záberom od klasických plesových valčíkov cez ľudovky, oldies až po súčasné tanečné hity. Plesy sú samozrejme rôzne a preto sa aj ja prispôsobím každej situácii podľa požiadaviek. Pri tejto príležitosti býva častým zvykom vystúpenie nielen predtanečníkov ale aj iných vystupujúcich počas programu, ktorí si väčšinou prinesú so sebou zaznamenanú hudbu a preto aj v tomto smere ponúkam spoluprácu. Ak je počas plesu zaradená tombola, v prípade potreby som k dispozícií ako moderátor.