„ V živote človeka je niekoľko dôležitých okamihov a svadba nepochybne patrí k ním. Je to krásne keď sa dvaja ľudia rozhodnú spečatiť svoju vzájomnú lásku a spolu kráčať ruka v ruke životom. „     Na svadobnú hostinu ponúkam hudobnú produkciu so všetkým čo k nej patrí, aby sa svadobčania cítili príjemne a dobre sa zabavili. Hovorené slovo a moderovanie je ladené príjemne veselo a má iniciačný charakter. Dĺžka tanečných kôl je prispôsobená tak, aby Vaši hostia neboli hneď príliš unavení alebo aby netrávili väčšinu času na stoličkách kvôli dlhým prestávkam. Tanečná zábava je spestrená podľa požiadaviek tradičnými hrami a foto projekciou Vami dodanými fotografiami.  Taktiež v balíku služieb ponúkam fotokútik, kde si prídu na svoje všetci hostia, ktorí majú radi zábavu a plazivý dym počas novomanželského tanca, ktorý dotvorí krásnu atmosféru úvodného sóla. Prestávky sú vyplnené na posluch príjemnou, menej komerčnou hudbou alebo spevom medzi stolami s ozembuchom. Dĺžka svadobnej zábavy nie je časovo obmedzená, preto ak sa hostia zabávajú, tak aj ja sa im prispôsobím a bez nároku na ďalšie financie spoločne pokračujeme do rána bieleho. V prípade záujmu viem zastať aj funkciu starejšieho.

   Najlepšie je osobné stretnutie pred svadbou, kde preberieme všetky Vaše konkrétne predstavy o priebehu celej akcie, prípadne poradím a spoločne vypracujeme playlist, nech všetky skladby na želanie zazneli počas večera.